2023ರಲ್ಲಿ 12 ಅಲ್ಲ, 13 ತಿಂಗಳುಗಳಿವೆ!. ಅದೇಗೆ ಅಂತಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ…!.

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರ ವರ್ಷವು ಸಾಮಾನ್ಯ 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಾವನ್ ಮಾಸವನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯು 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾವನ ಮಾಸವನ್ನು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಧಿಕಮಾಸ, ಮಲಮಾಗಳು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ – ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

2023 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ‘ಅಧಿಕಮಾಸ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ್ಮಾಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ್ಮಾಸ್, ಮಲಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಂಬ ಪದವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕಮಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಮಾಸ, ಮಲಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ವರ್ಷವು ಒಟ್ಟು 365 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನ ವರ್ಷವು 354 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕಮಾಸ ಜುಲೈ 18, 2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2023 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿಯ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಬರುವುದರಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಲಾಮಾ/ಅಧಿದಮಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ

* ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
* ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
* ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
* ಮುಂಡನ, ಕರ್ಣವೇದ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಿಷಿದ್ಧ.

error: Content is protected !!